Bảng giá đất mỹ phước 4 do Cty TNHH Địa Ốc Việt Land cung cấp cho quý Khách Hàng có thông tin để kiểm tra. Giá chỉ mang tính tham khảo.

Bản Đồ Giá Đất Mỹ Phước 4

BẢNG GIÁ ĐẤT MỸ PHƯỚC 4 ĐƯỜNG NA2

Bảng giá tham khảo sơ bộ những lô đất nằm trên trục đường Na2. với diện tích trung bình 5x30m ở 2 hướng Bắc và hướng Nam là chính. Anh/chị tham khảo giá nếu thấy có thắc mắc xin vui lòng liên hệ chúng tôi sẽ giải đáp.

Dịch vụ bên cty.

LÔ ĐẤT KHOẢNG GIÁ
5A48
 • H Bắc 32m: 2tỷ – 2.1tỷ
 • H Nam 16m: 950tr – 1tỷ
5A21
 • H Bắc 32m: 2.1tỷ – 2.2tỷ
 • H Nam 16m: 1.12tỷ – 1.14tỷ
5A22
 • H. Nam 16m: 1.2 tỷ – 1.22 tỷ
 • H. Bắc 32m: 2.1 tỷ – 2.2 tỷ
5A23
 • Bắc 32m: 2 tỷ – 2.1 tỷ
 • H. Nam 16m:  950 tr – 1.0 tỷ
5A20
 • Bắc 32m: 2 tỷ – 2.1 tỷ
 • H. Nam 16m:  950 tr – 1.0 tỷ
5A29
 • Bắc 32m: 1.9 tỷ – 2 tỷ
 • H. Nam 16m:  950 tr – 1 tỷ
5A16
 • Bắc 32m: 1.9 tỷ – 2 tỷ
 • H. Nam 16m:  950 tr – 1 tỷ
5A30
 • Bắc 32m: 1.9 tỷ – 2 tỷ
 • H. Nam 16m:  950 tr – 1.0 tỷ
5A34
 • Bắc 32m: 1.9 tỷ – 2 tỷ
 • H. Nam 16m:  950 tr – 1.0 tỷ
5A36
 • H. Bắc 32m:   1.9 tỷ – 2 tỷ
 • H. Nam 16m:  950 tr – 1.0 tỷ
5A40
 • Bắc 32m: 1.9 tỷ – 1.9 tỷ
 • H. Nam 16m:  950 tr – 1.0 tỷ
5C8
 • H. Bắc 32m:   1.7 tỷ – 1.8 tỷ
 • H. Nam 16m:  850 tr – 1.0 tỷ
5C9
 • H. Bắc 32m:   1.7 tỷ – 1.8 tỷ
 • H. Nam 16m:  950 tr – 1.0 tỷ

BẢNG GIÁ ĐẤT MỸ PHƯỚC 4 ĐƯỜNG N1

Bảng giá tham khảo sơ bộ những lô đất nằm trên trục đường N1 gần trường ĐH Quốc Tế Việt Đức với diện tích trung bình 5x30m ở 2 hướng Bắc và hướng Nam là chính. Anh/chị tham khảo giá nếu thấy có thắc mắc xin vui lòng liên hệ chúng tôi sẽ giải đáp.

Dịch vụ bên cty.

Lô Đất Khoảng Giá
C3
 • Bắc 25m: 1.2 tỷ – 1.3 tỷ
 • H. Nam 16m:  1.5 tr – 1.6 tỷ
C1
 • Bắc 25m: 1.2 tỷ – 1.3 tỷ
 • H. Nam 16m:  1.5 tr – 1.6 tỷ
5C66
 • H. Bắc 25m:   1.2 tỷ – 1.3 tỷ
 • H. Nam 16m:  1.4 tr – 1.6 tỷ
5C60
 • H. Bắc 25m:   1 tỷ – 1.5 tỷ
 • H. Nam 16m:  850 tr – 1.1 tỷ
5C54
 • H. Bắc 25m:   1.4 tỷ – 1.5 tỷ
 • H. Nam 16m:  1.1 tỷ – 1.2 tỷ
D1A
 • H. Bắc 25m:   1.4 tỷ – 1.5 tỷ
 • H. Nam 16m:  1.1 tỷ – 1.2 tỷ
D2B
 • Bắc 25m: 1.4 tỷ – 1.5 tỷ
 •  H. Nam 16m:  1.1 tỷ – 1.2 tỷ
5C51
 • H. Bắc 25m:   1.4 tỷ – 1.5 tỷ
 • H. Nam 16m:  1.1 tỷ – 1.2 tỷ

BẢNG GIÁ ĐẤT MỸ PHƯỚC 4 ĐƯỜNG DA2

Bảng giá tham khảo sơ bộ những lô đất nằm trên trục đường Na2. với diện tích trung bình 5x30m ở 2 hướng Bắc và hướng Nam là chính. Anh/chị tham khảo giá nếu thấy có thắc mắc xin vui lòng liên hệ chúng tôi sẽ giải đáp.

Dịch vụ bên cty.

Lô đất Khoảng giá
5C15
 • Đông 25m: 1.5 tỷ – 1.6 tỷ
 • H. Tây 16m:  900 tr – 1 tỷ
5C17
 • Đông 25m: 1.5 tỷ – 1.6 tỷ
 • H. Tây 16m:  900 tr – 1 tỷ
5C18
 • Đông 25m: 1.5 tỷ – 1.6 tỷ
 • H. Tây 16m:  900 tr – 1 tỷ
5C25
 • Đông 25m: 1.5 tỷ – 1.6 tỷ
 • H. Tây 16m:  900 tr – 1 tỷ
5C27
 • Đông 25m: 1.5 tỷ – 1.6 tỷ
 • H. Tây 16m:  900 tr – 1 tỷ
5C30
 • Đông 25m: 1.5 tỷ – 1.6 tỷ
 • H. Tây 16m:  900 tr – 1 tỷ
5C31
 • Đông 25m: 1.5 tỷ – 1.6 tỷ
 • H. Tây 16m:  900 tr – 1 tỷ
5C49
 • Đông 25m: 1.5 tỷ – 1.6 tỷ
 • H. Tây 16m:  900 tr – 1 tỷ
5C47
 • Bắc 32m: 1 tỷ – 1.5 tỷ
 • H. Nam 16m:  850 tr – 1.1 tỷ
5C46
 • Đông 25m: 1.5 tỷ – 1.6 tỷ
 • H. Tây 16m:  900 tr – 1 tỷ
5C45
 • H. Đông 25m:   1.5 tỷ – 1.6 tỷ
 • H. Tây 16m:  900 tr – 1 tỷ

BẢNG GIÁ ĐẤT MỸ PHƯỚC 4 ĐƯỜNG N13

Bảng giá đất mỹ phước 4 đường N13

Những lô đất khách hàng đang tìm mua. A/c có đất bán xin Bấm Vào

Lô Đất Khoảng Giá
5A1
 • Bắc 32m: 1 tỷ – 1.5 tỷ
 • H. Nam 16m:  850 tr – 1.1 tỷ
5B5
 • Bắc 32m: 1 tỷ – 1.5 tỷ
 • H. Nam 16m:  850 tr – 1.1 tỷ
5A2
 • Bắc 32m: 1 tỷ – 1.5 tỷ
 • H. Nam 16m:  850 tr – 1.1 tỷ
5B6
 • Bắc 32m: 1 tỷ – 1.5 tỷ
 • H. Nam 16m:  850 tr – 1.1 tỷ
5B18
 • H. Bắc 32m:   1 tỷ – 1.5 tỷ
 • H. Nam 16m:  850 tr – 1.1 tỷ
5B19
 • Bắc 32m: 1 tỷ – 1.5 tỷ
 • H. Nam 16m:  850 tr – 1.1 tỷ
5B22
 • Bắc 32m:   1 tỷ – 1.5 tỷ
 • H. Nam 16m:  850 tr – 1.1 tỷ
5B23
 • Bắc 32m: 1 tỷ – 1.5 tỷ
 • H. Nam 16m:  850 tr – 1.1 tỷ
5B30
 • Bắc 32m: 1 tỷ – 1.5 tỷ
 • H. Nam 16m:  850 tr – 1.1 tỷ
5B31
 • Bắc 32m: 1 tỷ – 1.5 tỷ
 • H. Nam 16m:  850 tr – 1.1 tỷ