Công ty tôi đang có khách hỏi mua đất Tp Bà Rịa. Khách muốn những nền đất chưa qua đầu tư hoặc đất có diện tích lớn. Khách muốn mua nhanh nên cần giấy tờ pháp lí đầy đủ. Ưu tiên làm việc chính chủ