Cty TNHH Địa Ốc Việt Land là nơi hội tụ hợp các đối tác kinh doanh với nhiều đơn vị Môi Giới tự do và Cty Môi Giới mang lại sự Thành Công

Thế nào là đối tác kinh doanh?

Là chúng tôi và bạn sẽ cùng hợp tác với nhau kinh doanh, cùng làm ăn và cùng phát triển

Các bạn có phải là nhân viên cty không?

Trả Lời: KHÔNG PHẢI

Không Phải: Bạn không phải là nhân viên của công ty, bạn là đối tác chiến lược kinh doanh cùng công ty. Chúng tôi và bạn cùng hổ trợ nhau cùng kinh doanh.

Chúng tôi hỗ trợ được gì cho bạn?

Trả Lời:

Chúng tôi hổ trợ mặt bằng công ty, điện, nước, bàn ghế, wifi cụ thể là cơ sở hạ tầng để bạn và chúng tôi cùng phát triển tốt nhất.
Mọi thông tin về lĩnh vực kinh doanh chúng tôi thu nhập sẽ được chia sẽ cùng nhau để cùng kinh doanh.

Bạn hỗ trợ được gì cho chúng tôi?

Trả Lời:

Bạn sẽ hổ trợ phần kinh doanh, bạn có khách muốn mua hoặc sản phẩn bạn có. Và chúng tôi có Khách hoặc Sản Phẩm thì đó là vấn đề hợp tác của chúng ta.

Chúng ta có nên hợp tác không?

Trả Lời:

1.. Thị Trường: Trong bối cảnh kinh doanh, kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt, chúng ta nên hợp tác với nhau để mạnh hơn, lớn hơn và phát triển hơn. Đó là lý do chúng ta nên hợp tác.
2. Mối Quan Hệ: Chúng ta cùng phát triển mối quan hệ, phát triển đối tác là nền tảng cho sự phát triển

Điều Kiện Hợp Tác là gì?

Điều Kiện 1: SỰ UY TÍN – SỰ TÍN NHIỆM

Chúng tôi thường xuyên hợp tác với các anh em đối tác có sự uy tín lớn. Nên vấn đề lớn nhất là SỰ UY TIN

Điện Kiện 2: SỰ TRUNG THỰC – CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI ĐỐI TÁC

Thỏa thuận chung khi hợp tác là gì?

CTY LÀ BÊN AĐỐI TÁC : BÊN BLỢI NHUẬN B
 BÊN A BÊN B 
SP CTY MÔI GIỚIKH TỪ B60%
SP CÔNG TYKH TỪ B Chốt GD100% H. HỒNG
KH Cty ChốtSP CỦA BẠN100% THU VỀ
( Trừ Hoa Hồng)

Bình luận câu hỏi bên dưới