Nguyễn Cư Trinh Tx. Phú Mỹ BRVT
ctydiaocvietland@gmail.com

Đất Mỹ Phước 3