Hướng dẫn đăng tin bán đất của mình. Quý khách là chính chủ hoặc là đơn vị môi giới có đất muốn đăng bán. Xin đăng bán theo hướng dẫn sau.

 

Bước 1. Đăng Ký Tài Khoản ( Nếu đã có tài khoản bỏ qua bước này) Bấm vào biểu tượng: Đăng Nhập / Đăng Ký.

Bước 2. Đăng Ký theo hướng dẫn.

Sau khi điền thông tin bấm vào Đăng Ký là xong. Ảnh mẫu.

Bước 3. Dời chuột vào góc phải trên cùng để hiện bảng quản lý, điều khiển cá nhân của mình.

Bước 4: Đăng Tin – Gửi BĐS của mình

Bước 5: Đăng Tiêu đề – Nội Dung và các Thống Số theo hướng dẫn.

 

Hoàn Thành: Và chờ kiểm duyệt đúng thông tin.