Cty hiện mới thành lập. Nên cần tìm đối tác kinh doanh, cùng làm việc tại công ty.

Thế nào là đối tác kinh doanh?

Là chúng tôi và bạn sẽ cùng hợp tác với nhau kinh doanh, cùng làm ăn và cùng phát triển

Các bạn có phải là nhân viên cty không?

Trả Lời: KHÔNG PHẢI

Không Phải: Bạn không phải là nhân viên của công ty, bạn là đối tác chiến lược kinh doanh cùng công ty. Chúng tôi và bạn cùng hổ trợ nhau cùng kinh doanh.

Chúng tôi hỗ trợ được gì cho bạn?

Trả Lời:

Chúng tôi hổ trợ mặt bằng công ty, điện, nước, bàn ghế, wifi cụ thể là cơ sở hạ tầng để bạn và chúng tôi cùng phát triển tốt nhất.
Mọi thông tin về lĩnh vực kinh doanh chúng tôi thu nhập sẽ được chia sẽ cùng nhau để cùng kinh doanh.

Bạn hỗ trợ được gì cho chúng tôi?

Trả Lời:

Bạn sẽ hổ trợ phần kinh doanh, bạn có khách muốn mua hoặc sản phẩn bạn có. Và chúng tôi có Khách hoặc Sản Phẩm thì đó là vấn đề hợp tác của chúng ta.
Và Chúng ta cùng chia sẽ thông tin với nhau.

Chúng ta có nên hợp tác không?

Trả Lời:

1.. Thị Trường: Trong bối cảnh kinh doanh, kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt, chúng ta nên hợp tác với nhau để mạnh hơn, lớn hơn và phát triển hơn. Đó là lý do chúng ta nên hợp tác.
2. Mối Quan Hệ: Chúng ta cùng phát triển mối quan hệ, phát triển đối tác là nền tảng cho sự phát triển
3. Thông Tin: Chúng ta cùng nhau chia sẽ thông tin, thông tin là tiền

Điều kiện hợp tác là gì?

Điều Kiện 1: SỰ UY TÍN – SỰ TÍN NHIỆM

Chúng tôi thường xuyên hợp tác với các anh em đối tác có sự uy tín lớn. Nên vấn đề lớn nhất là SỰ UY TIN

Điện Kiện 2: SỰ TRUNG THỰC – CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI ANH EM

Thỏa thuận chung khi hợp tác là gì?

SP CỦA BẠNKH CỦA BẠN100% Của Bạn
   
CÔNG TYBẠN TIỀN THU VỀ
SẢN PHẨM CTYKHÁCH HÀNG BẠNTIỀN THU VỀ
SP MÔI GIỚIKHÁCH HÀNG60%
SP MÔI GIỚIKH CTY30%
SP CÔNG TYKHÁCH HÀNG100% H. HỒNG
SP CÔNG TYKH CÔNG TY50% H. HỒNG
KHÁCH HÀNGSP CỦA BẠN100% THU VỀ
( Trừ Hoa Hồng)
Sản Phẩm từ Cty và Khách mua từ Bạn: Thì dựa trên số tiền Cty thu về.
Sản Phẩm – Khách của chúng tôi : Thỏa thuận: 25% – 75%
Khách Hàng (trùng nhau) – Sản Phẩm Môi Giới 1 Bên : Thỏa thuận: 25% – 75%

Xin Đặt Câu Hỏi Bên Dưới